Adwokat kościelny z warszawskiej kancelarii

Co to jest unieważnienie?
Unieważnienie (czasami nazywane „stwierdzeniem nieważności”) jest formalnym oświadczeniem Trybunału Kościelnego, że dane małżeństwo nie ma jednej lub więcej istotnych cech lub „podstaw”, które są wymagane, aby uznać je za ważne.
Co to jest trybunał małżeński?
W każdej Archidiecezji zwykle ustanawia się Trybunał Małżeństwa, który zajmuje się wnioskami o unieważnienie (unieważnienie). Trybunał małżeński składa się z ludzi – adwokatów kościelnych, kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich – którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym procesie. Ci ludzie spełniają kilka różnych ról. Trybunał działa zgodnie z kanonicznym prawem Kościoła i, pod pewnymi względami, działa jak sąd.
Różnica polega jednak na tym, że – w przeciwieństwie do sądu cywilnego – Trybunał istnieje z przyczyn duszpasterskich i będziesz traktowany z możliwie największą wrażliwością. Zadaniem Trybunału nigdy nie jest ocena winy. Rola Trybunału polega raczej na jasnym zrozumieniu, dlaczego małżeństwo nie powiodło się, w celu uwolnienia stron i umożliwienia im dalszego życia i skorzystania z możliwości małżeństwa w Kościele.

Jak działa proces unieważnienia prowadzony przez adwokata kościelnego?
W przypadku rozpadu małżeństwa jedno z małżonków może złożyć wniosek do Kościoła lub poprosić go o unieważnienie (unieważnienie). Trybunał kościelny (coś w rodzaju sądu) bada okoliczności, które doprowadziły do ​​zawarcia małżeństwa i wszelkie późniejsze problemy. Zazwyczaj obejmuje to przesłuchanie małżonków i niektórych świadków, których małżonkowie nazywają, jako mających wgląd w to, co poszło nie tak. Po tym dochodzeniu Trybunał może stwierdzić, że małżeństwo nie było ważne. Każde małżeństwo, które jest ważnie zawarte, jest uważane za ważne, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej.

Jak długo trwa proces unieważnienia? Sprawa o unieważnienie przechodzi przez dwie odrębne fazy:
Zbieranie dowodów: Wywiady z osobami Uzyskuje się wszelkie stosowne dokumenty, listy, dokumentację medyczną lub oceny psychiatryczne. Sprawa jest badana i wydaje się orzeczenie. Po wydaniu wyroku decyzja musi zostać zweryfikowana przez sąd apelacyjny. Adwokat kościelny pełni tę rolę dla wszystkich trybunałów archidiecezjalnych / diecezjalnych w Polsce. Cały proces trwa około 1-2 lat, w zależności od dostępności świadków i złożoności sprawy.

Czy proces ma koszt?
Tak. Ze względu na wydatki związane z utrzymaniem Biura Trybunału, płaceniem wynagrodzeń pracownikom i czasem zatrudnieniem różnych ekspertów, takich jak adwokat kościelny, lekarz lub psychiatra, koszt może wynosić od 1000,00 do 1500,00 polskich złotych. W Archidiecezji św. Jana w Warszawie wymagana jest standardowa opłata w wysokości 900,00 złotych. Zazwyczaj płaci to osoba składająca petycję, która poprosiła o rozpoczęcie procesu. Dla osób mających trudności finansowe opłata ta może zostać zmniejszona lub całkowicie zniesiona, ale o tym zwykle decyduje adwokat kościelny.