Muzyka bez ZAIKS w Oneplayer

W dziedzinie muzyki prawo uznaje ochronę praw autorskich dla dwóch oddzielnych kategorii tematycznych: „utworów muzycznych” i „nagrań dźwiękowych”. Każde z tych praw autorskich przyznaje określony zestaw praw – niektóre wyłączne z jednego z dwóch różnych praw autorskich do muzyki. Istnieje jednak muzyka bez ZAIKS, którą możesz słuchać z OnePlayer. Zanim dowiedz się jak działa ten serwis, przypomnijmy sobie kilka terminów:

Dzieło muzyczne:
„Dzieło muzyczne” to liryczna i / lub notacyjna kompozycja piosenki, transkrybowana na materialnym obiekcie, takim jak kartka papieru. Właścicielem praw autorskich do utworu muzycznego jest zazwyczaj kompozytor, który jest autorem dzieła, lub wydawca muzyki bez ZAIKS, który nabywa prawa autorskie od kompozytorów i wykonuje prawa tych kompozytorów. Posiadacze praw autorskich do utworów muzycznych mają prawo angażować się, upoważniać innych do wykonywania lub uniemożliwić osobom trzecim korzystanie z następujących praw: reprodukcja utworu muzycznego chronionego prawem autorskim; przygotowywanie dzieł pochodnych na podstawie utworu muzycznego chronionego prawem autorskim; rozpowszechnianie utworu muzycznego publiczności poprzez sprzedaż, wynajem, dzierżawę lub wypożyczenie; publiczne wykonanie utworu muzycznego; i publiczna prezentacja dzieła muzycznego. Jeśli nie masz zamiaru wykupić abonamentu ZAIKS a chcesz by muzyka znanego artysty płynęła w głośnikach w Twoim biurze, muzyka bez ZAIKS od OnePlayer może być rozwiązaniem.

Nagrywanie dźwięku:
Nagranie dźwiękowe to nagrana wersja muzyka śpiewającego lub grającego utwór muzyczny. Ustawa o prawach autorskich rozróżnia pojęcia „nagrywanie dźwięku” i „nagranie fonograficzne”. Nagranie dźwiękowe jest oryginalnym dziełem autorstwa, które „powstaje w wyniku utrwalenia serii muzycznych, mówionych lub innych dźwięków” na materialnym nośniku wypowiedzi. Prawa autorskie do nagrania dźwiękowego chronią elementy oryginalnego autorstwa wyrażone w konkretna nagrana wersja. Oneplayer to rzeczywisty obiekt fizyczny, z którego można odczytać, odtworzyć lub przekazać nagranie dźwiękowe bezpośrednio lub przy pomocy urządzenia. Znajduje się tam muzyka bez ZAIKS w wielu konfiguracjach, w wielu albumach i utworach. Właściciel praw autorskich do nagrania dźwięku może obejmować wykonawcę nagrania, muzyków w tle oraz wytwórnię, która pomaga wyprodukować nagranie do One player, oferując muzykę bez ZAIKS.