Złącza procesowe – do czego służą?

Rurę można zdefiniować jako rurę wykonaną z metalu, plastiku, drewna, betonu lub włókna szklanego. Rury i złącza procesowe służą do przenoszenia cieczy, gazów, zawiesin lub drobnych cząstek. Ogólnie uważa się, że system rur i złącz procesowych obejmuje całkowite połączenie rur, w tym elementy w linii, takie jak złączki rurowe i kołnierze. Pompy, wymienniki ciepła, złącza procesowe, zawory i zbiorniki są również uważane za część systemu rurociągów. Systemy rurowe są arteriami naszych procesów przemysłowych, a wkład systemów rurowych jest niezbędny w społeczeństwie uprzemysłowionym. Wielkość orurowania wymaganego w typowym zakładzie chemicznym. Systemy rurowe i złącza procesowe stanowią znaczną część całkowitego kosztu instalacji, czasami nawet jedną trzecią całości inwestycji. Systemy rurociągów umieszczone w bardzo ograniczonym obszarze mogą stanowić dodatkowe wyzwanie dla inżynierów rurociągów i inżynierów wsparcia.

Początkowa konstrukcja systemu rurowego jest ustalona na podstawie wymagań funkcjonalnych dotyczących przepuszczania płynu z jednego punktu do drugiego. O szczegółowym projekcie decydują takie kryteria, jak rodzaj transportowanego płynu, dopuszczalny spadek ciśnienia lub strata energii, pożądana prędkość, ograniczenia przestrzeni, wymagania procesowe, takie jak swobodny drenaż lub wymóg prostej pracy, analiza naprężeń, temperatura płynu itp. systemów rurowych wymaga znacznych prac inżynieryjnych, projektowych, produkcyjnych i montażowych. W niektórych przypadkach specjalne konstrukcje (takie jak strukturalny T lub odwrócony L, wsporniki, portale U, cokoły itp.) muszą być budowane wyłącznie w celu podparcia systemów rurociągów.