Czy ciągle jest zapotrzebowanie na przewóz osób do Niemiec?

Zapotrzebowanie na transport pasażerski i przewóz osób do Niemiec mierzony w pasażerokilometrach (pkm), odnotowało trwały okres silnego wzrostu do 2008 r. dla wszystkich rodzajów transportu. Od szczytu w 2008 r. pozostawała zasadniczo stabilna, a jedynie niewielką ogólną redukcję zaobserwowano w wyniku recesji gospodarczej w latach 2009–2012. W wartościach bezwzględnych samochody osobowe stanowią większość ogólnego wzrostu wolumenu transportu pasażerskiego od 2000 r., a następnie lotnictwo i koleje. Od 2000 r. populacja UE wzrosła o nieco ponad 1%, czyli znacznie mniej niż 12% wzrost całkowitego transportu pasażerskiego oferującego przewóz osób do Niemiec. W zdecydowanej większości państw członkowskich mobilność samochodów była większa w 2015 r. niż w jakimkolwiek poprzednim roku. W większości nowych państw członkowskich liczba podróży samochodem na mieszkańca stale rośnie. To samo dotyczy niektórych krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Turcja, która odnotowała wysoki wzrost o około 61% w latach 2007-2015.

Od 2008 r. wolumen kolejowego ruchu pasażerskiego i zapotrzebowania na przewóz osób do Niemiec znacznie spadł w wielu krajach z powodu kryzysu gospodarczego, historycznego spadku lub obu tych przyczyn. Spadek ten był szczególnie wysoki w wielu państwach członkowskich z Europy Wschodniej. Natomiast w latach 2009–2015 popyt na kolej i przewóz osób wzrósł w kilku krajach UE-15, w niektórych przypadkach o 10% lub więcej.

Tendencje w zakresie zapotrzebowania pasażerów na szybkie linie kolejowe i przewozy osób do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, są trudne do oszacowania, ponieważ, jak można się spodziewać, na wzrost ruchu w znacznym stopniu wpływa otwarcie nowych usług w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Niemniej jednak wydaje się, że w niektórych krajach, takich jak Holandia i Hiszpania, kolej dużych prędkości rośnie jako odsetek całkowitego kolejowego ruchu pasażerskiego, podczas gdy w innych osiągnęła szczyt w 2012 roku.