Czym jest transport ponadgabarytowy pomorskie?

Branża transportowa i transport ponadgabarytowy pomorskie obejmuje przewóz różnego rodzaju ładunków – podstawowy podział obejmuje najczęściej ładunki całopojazdowe oraz towary drobnicowe. Zdarza się jednak, że część towarów charakteryzuje się niestandardowymi wymiarami – wówczas w ich transport zaangażowani są specjalni fachowcy, którzy nie tylko organizują cały proces transportu, ale także dbają o względy bezpieczeństwa, kompletując niezbędną dokumentację. Tego typu towary nazywane są ładunkami ponadgabarytowymi. Czym zatem jest transport ponadgabarytowy i jak wygląda jego specyfikacja?

Ładunek ponadgabarytowy i transport ponadgabarytowy pomorskie – co to jest?
Transport ponadgabarytowy pomorskie jest zjawiskiem ściśle regulowanym także na płaszczyźnie prawno-administracyjnej. Przesyłki niestandardowe mogą być transportowane zarówno drogą lądową, jak i przy pomocy kontenerowców i innych statków poruszających się szlakami morskimi. Zgodnie z przepisami ks. w transporcie ponadgabarytowym pomorskie mówi się, że jest on większy niż 42 tony, szerszy niż 2,5 metra, większy niż 4 metry i jego długość większa niż 16,5 metra w przypadku przyczepy i 18 metrów w przypadku naczepy.